Packaging front

Aha žarulje

/by
Autor: Ivan Goran Žunar Ustanova: Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu Kolegij: Dizajn odabranog grafičkog proizvoda Nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Jesenka Pibernik Predavačica: mag. diz. Izvorka Jurić Asistent: mag. diz. Filip Cvitić Akademska godina: 2013./2014. Izložbe i objave: Samostalna izložba na Tjednu dizajna (2015.) Objavljeno u Vizkultura (2014.) Postojeće ambalaže žarulja koje se nalaze na tržištu komuniciraju uglavnom isključivo tehničke karakteristike - jačinu, trajanje i oblik balona žarulje. S te polazišne točke nastao je koncept na kojem se temelji cjelokupni identitet robne marke Aha - da su to žarulje prirodnog intenziteta i boje svijetla uz koje se ljudi osjećaju ugodno i postaju inovativni. Svaki proizvod u seriji kodiran je jednom bojom – Led žarulje Yves Klein plavom bojom kao simbolom vječnosti, trajanja, Fluo žarulje zelenom kao eko-simbolom i Halo žarulje žutom kao simbolom prirodnog svjetla - sunca. Simbolika boja odgovara sloganu na pojedinom proizvodu. Utor s krilcima i valjkasti plašt fiksiraju grlo žarulje u ambalaži da ne pleše, gornja krilca na ambalaži pridržavaju balon žarulje i štite je u slučaju pada. S ekološkog aspekta, nema nikakvog lijepljenja, cjelokupno pakiranje se vrši sastavljanjem uz maksimalnu iskoristivost materijala, tisak samo jedne Pantone boje po proizvodu u seriji te se u transportu ambalaža slaže jedna u drugu što omogućava maksimalnu iskoristivost prostora. U kontekstu Aha-koncepta na svaku se ambalažu stavljaju nasumično zagonetke koje pozivaju potrošače da odgovore na njih što posljedično proizvodi aha-efekt. Te zagonetke stavljene su u funkciju u promociji na city-light plakatima tako da pješaci stanu na trenutak, skeniraju QR kod i na web-stranici odgovore na zagonetku što ih zadržava koju minutu dulje pred...