Dječje pomorsko lječilište Krvavica

Naručitelj: Slobodne veze – udruga za suvremene umjetničke prakse
Dizajn studio: Design Studio Ivan Goran Žunar
Dizajn: Ivan Goran Žunar
Godina: 2018.

Logotip Dječjeg pomorskog lječilišta Krvavica sastoji se od znaka oblikovanog prema karakterističnom motivu krovnog dijela zgrade te ga odlikuje dinamična spirala kretanja postignuta kosim linijama promjenjive debljine i prožimanje zatvorenog i otvorenog prostora u skladu s tipologijom arhitekture, te tipograma čiji kosi serifi slijede dinamiku kretanja u znaku, naglašenu kontrastom manjeg i većeg te debljeg i tanjeg.

Signalizacija prostora sastoji se od glavne legende s osnovnim informacijama o građevini i ciljem koji projekt Motel Trogir želi postići, i ostalih silueta djece razmještenih u interijeru i eksterijeru. Naime, ideja je stupiti u kontakt s ljudima koji su kao djeca boravili u lječilištu, skupiti njihove anegdote, te nekoliko anegdota aplicirati na siluete. 

Transparentne siluete prožimaju se s okolnim prostorom i simboliziraju duhove zamrznute u vremenu, nešto što blijedi i sada jedva postoji; beživotno u kontrastu sa životnim – pričama djece utkanim u taj prostor. 

Siluete potiču posjetitelje da se kreću od jedne siluete do druge i na taj način oživljavaju prostor, istražuju objekt i počinju shvaćati njegovu važnost u kulturnoj baštini. Cilj je pobuditi emocije i angažirati ljude u inicijativi da se lječilište obnovi i prenamijeni u svrsihodnu građevinu – primjerice obrazovnu ili kulturno-umjetničku instituciju.

Share Project :