Beko objave na društvenim mrežama

Naručitelj: Beko
Agencija: Akterpublic d.o.o.
Dizajn i animacija: Ivan Goran Žunar
Social media manager: Bojana Križić
Godina: 2017.

Beko social media post
Beko social media post
Beko social media post
Beko social media post
Beko social media post
Beko social media post

Sva kreativna rješenja temeljena su na Beko vizualnom identitetu i smjernicama za oblikovanje koje čine definirana Beko paleta boja, nisko strukturalizirane i plošno oblikovane ilustracije te narativni vizualni jezik.

Share Project :