Dobra rješenja uvijek isplivaju na površinu

Naručitelj: Akterpublic d.o.o.
Agencija: Akterpublic d.o.o.
Kreativna i art direkcija: Marijeta Grizelj Babić
Copywriting: Igor Novaković
Dizajn: Ivan Goran Žunar
Godina: 2017.

Oglas Dobra rješenja uvijek isplivaju na površinu, za agenciju za tržišno komuniciranje Akterpublic d.o.o., objavljen je u specijalu Agencijsko bilo časopisa Lider, predstavlja primjer interaktivnog dizajna tiskanog oglasa u kojem se kut, kojeg oko promatrača zatvara s ravninom papira, stavlja u odnos s čitljivošću poruke. Naime, slova su namjerno rastegnuta u visinu do razine nečitljivosti poruke, tako da je pod kutem gledanja od 90 stupnjeva u odnosu na ravninu papira poruka nečitljiva, no približavanjem kuta gledanja ka 0 stupnjeva u odnosu na ravninu papira dolazi do sve većeg perspektivnog skraćenja slike koju promatrač vidi te se tako otkriva poruka: „Dobra rješenja uvijek isplivaju na površinu“. Rješenje je na taj način, promjenom kuta gledanja promatrača, doslovno isplivalo iz dubine na površinu papira.

Share Project :