Vid Caffe poslovna mapa

Naručitelj: Vid Caffe d.o.o.
Dizajn studio: Design Studio Ivan Goran Žunar
Dizajn i copywriting: Ivan Goran Žunar
Godina: 2018.

Naručena je poslovna mapa dimenzije A3 u otvorenom formatu, a zadani elementi oblikovanja bili su motiv kave, crvena i crna boja, tekst i prikaz ponuđenih okusa kave na vendig aparatu. Potrebno je bilo i smisliti slogan koji će sugerirati emocionalnu vezu korisnika s kavom u vendig aparatima.

Odabrano rješenje inspirirano je dinamikom vala, zapljuskivanjem inspiracije uslijed buđenja nakon popijene kave s vendig aparata. Također, motiv vala oblikovanjem dobro korespondira s logotipom tvrtke i u skladu s njim je stvoren i slogan “Trenutak čiste inspiracije.”

Drugo idejno rješenje pročišćeni je vizual nastao doslovnom interpretacijom briefa i korištenjem isključivo elemenata napomenutim u briefu – motiv kave, crvena i crna boja, fotografije vendig aparata i prikaz ponuđenih okusa kave. Slogan je također smišljen doslovno – “Kad srce kaže Vid Caffe” korištenjem motiva srca u obliku kave.

Treće idejno rješenje išlo je u sličnom smjeru kao i drugo idejno rješenje korištenjem ilustrativnog prikaza umjesto fotografije. Crvena boja u ovom rješenju svedena je na detalj. I ponuđen je slogan: “Vid Caffe – vaših najboljih 5 minuta u prolazu.”

Share Project :